Actueel

ESF subsidie duurzame inzetbaarheid

Bent u van plan aan de slag te gaan met duurzame inzetbaarheid? Dan kunt u van maandag 14 november 2016 tot en met vrijdag 25 november 2016 ESF subsidie aanvragen. AWVN kan u daarbij helpen.

Wet huis voor klokkenluiders

Voor ondernemingen die 50 werknemers of meer in dienst hebben, stelt de wet een interne meldregeling verplicht. De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht op een dergelijke meldregeling.