Actueel

Dossiermanagement en gesprekstechnieken

Moeite met het voeren van (kritische) voortgangsgesprekken of gesprekken over bijvoorbeeld  duurzame inzetbaarheid? De masterclass 'Dossiermanagement en gesprekstechnieken' biedt soelaas. Volg de Masterclass.

 

Nieuwe Arbowet

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel om de Arbeidsomstandighedenwet te wijzigen. Met de aanpassing van de wet wil het kabinet het functioneren van de bedrijfsgezondheidszorg voor werknemers en werkgevers verbeteren.

Nieuw op de ledensite

Online HRM

Wij hebben nu een online personeelsadminstratie systeem beschikbaar.

Tiptrack: eigen regie over Duurzame inzetbaarheid

 Vanaf januari 2017 is Tiptrack beschikbaar voor alle werkgevers in Nederland. Tiptrack faciliteert werkenden om zelf de regie te voeren over hun eigen duurzame inzetbaarheid en daarmee hun eigen loopbaan.