Actueel

Nieuwe Arbowet

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel om de Arbeidsomstandighedenwet te wijzigen. Met de aanpassing van de wet wil het kabinet het functioneren van de bedrijfsgezondheidszorg voor werknemers en werkgevers verbeteren.

Wetswijzigingen 2017

Een nieuw jaar staat voor de deur, en dat brengt onvermijdelijk nieuwe of veranderende wet- en regelgeving met zich mee. Een beknopt overzicht van de wijzigingen waar HRM rekening mee moet houden.

Nieuw op de ledensite

Tiptrack: eigen regie over Duurzame inzetbaarheid

 Vanaf januari 2017 is Tiptrack beschikbaar voor alle werkgevers in Nederland. Tiptrack faciliteert werkenden om zelf de regie te voeren over hun eigen duurzame inzetbaarheid en daarmee hun eigen loopbaan.

Online HRM

Wij hebben nu een online personeelsadminstratie systeem beschikbaar.